JOSEPH ORTIZ V. DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY, LLC