MICHELLE TENZER-FUCHS V. CARSOUP OF MINNESOTA, INC.