TENZER-FUCHS V. ELEVEN AUSTRALIA NORTH AMERICA, INC.,